Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik

Jun 16, 2022

”Tänk om man kunde trycka på en knapp så löste sig alltihopa. Och i min värld så är automatisering att det går till och med att lösa utan att behöva trycka på knappen ens.”, säger Roger Granat, socialchef i Uddevalla kommun, i senaste avsnittet av Podden om välfärdsteknik. Det här avsnittet handlar om...


Jun 3, 2022

Vilka resurser behöver äldreomsorgen för att utföra sitt uppdrag? Hur kan äldreomsorgen arbeta strategiskt med inköp och införande? Det är frågor som täcks inom begreppet försörjningsstrategi och som diskuteras i senaste avsnittet av Podden om välfärdsteknik. Medverkar gör Eva-Lotta Löwstedt LundellView,...