Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik


Jun 16, 2022

”Tänk om man kunde trycka på en knapp så löste sig alltihopa. Och i min värld så är automatisering att det går till och med att lösa utan att behöva trycka på knappen ens.”, säger Roger Granat, socialchef i Uddevalla kommun, i senaste avsnittet av Podden om välfärdsteknik. Det här avsnittet handlar om automatisering inom vård och omsorg och om hur Uddevalla kommun (som var bland de första kommunerna i landet) jobbar med automatisering inom bland annat administration såsom avgiftshantering, ansökan om sjuklönekostnader och fakturor. Vård och omsorg står inför en stor utmaning med personalbrist, vilket tvingat Uddevalla kommun att sedan 2018 arbeta mer med automatiserade arbetsprocesser för att frigöra tid för personalen. Medverkar gör även Malin Hixén, IT-utvecklare på Socialtjänsten i Uddevalla. Samtalsledare är Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik. 

Tack för att du lyssnar och tipsa gärna andra om det här avsnittet!

Mer information om SKR:s satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen samt tips från avsnittet: