Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik

Sep 22, 2021

Vad innebär kartläggningsverktyget LIKA? Hur används LIKA? I det andra avsnittet av SKR:s Podden om välfärdsteknik samtalar Ann-Charlotte Klarén, projektledare, SKR och Sandra West, utvecklingsledare digitalisering, Lunds kommun om ämnet.

Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik.

Mer...


Sep 7, 2021

Vad är välfärdsteknik? I det första avsnittet av SKR:s Podden om välfärdsteknik samtalar Patrik Sundström, Chief Digital Officer och Mats Rundquist, projektledare, SKR om ämnet.

Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik.

Har du idéer om något du skulle vilja att vi tar upp i Podden...


Sep 7, 2021

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lanserar podden om välfärdsteknik där intressanta personer berättar om hur de på olika sätt arbetar med digitalisering inom äldreomsorgen. 

I föravsnitt #0 berättar Eva Sahlén, samordnare och Gabriella Flodén kommunikatör, Kompetenscenter välfärdsteknik, om den...