Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik

Aug 29, 2022

Uppsala är en kommun som på ett metodiskt sätt byggt ut sin infrastruktur och gjort satsningar för att stärka brukares och medarbetares digitala kompetens. En kommun som ser tillgång till modern teknik som en fråga om demokrati och delaktighet – en självklarhet för alla. Texten är ett utdrag ur juryns...