Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik

Mar 25, 2022

I det här avsnittet får du höra om Borås Stads satsning för att inkludera seniorer i digitaliseringen. Genom att låna ut surfplattor blir de äldre bekväma med tekniken. På så sätt hjälper kommunen dem att klara sig längre själv i hemmet och även hitta social samvaro online. Lösningen har blivit en...


Mar 11, 2022

Informationssäkerhet är ett ämne som blivit alltmer aktuellt med anledning av olika cyberattacker som drabbar samhället och våra kommuner. I det här avsnittet intervjuas Anna-Lena Andersson, socialchef i Kalix kommun, om IT-attacken som kommunen utsattes för den 16 december 2021. Vi pratar om vilka konsekvenser...