Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik

Nov 26, 2021

I det sjätte avsnittet av SKR:s Podden om välfärdsteknik samtalar Anna Borgius (vård- och omsorgsdirektör), Lena Carlereus (myndighetschef) och Sandra West (utvecklingsledare digitalisering) i Lunds kommun, om hur Lund blev utnämnd till Sveriges E-hälsokommun 2021. 

Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter...


Nov 11, 2021

Ett avsnitt om tjänstedesign och verktyget innovationsguiden som SKR erbjuder kommuner och regioner för att de ska kunna arbeta med tjänstedesign. I det femte avsnittet av SKR:s Podden om välfärdsteknik intervjuas Ulrika Lundin, tjänstedesigner och Elisabeth Kjellin, projektledare på SKR om hur tjänstedesign...