Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik

Nov 11, 2022

Hur ser digitala utvecklingen ut i kommunerna? Vad kan SKR göra för att stödja kommunernas utvecklingsprocess av välfärdsteknik inom äldreomsorgen? Palle Lundberg är vd på SKR och medverkar i det här avsnittet som handlar om kommunernas arbete med att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Vi...


Oct 20, 2022

Vi som arbetar inom Nära vård brottas ofta med frågor om mätning av värdeskapande insatser för den enskilde. Hur mäter vården att någons dödsångest har försvunnit? Eller att den enskilde känner större trygghet? För att ta fram sådana kvalitetsvärden kan nya arbetssätt som exempelvis digitalisering...


Sep 29, 2022

Lyssna på tre kommuner (Anders Scotte, metodstödjare Helsingborgs stad, Jane Schrewelius, socialpedagog Landskrona stad och Adrian Johansson, projektledare Lunds kommun) berätta om hur de utvecklat digitala lösningar inom funktionshinderområdet. De medverkande berättar om vikten av att få med sig brukaren och...


Sep 16, 2022

Digitaliseringscoach – vad är det? Vad gör en digitaliseringscoach inom hemtjänsten för att stötta brukare och medarbetare? Och hur väcker du intresse för välfärdsteknik och digitalisering hos seniorer för att främja digitala mognaden? Svaret på de här frågorna får du i det här avsnittet av Podden...


Aug 29, 2022

Uppsala är en kommun som på ett metodiskt sätt byggt ut sin infrastruktur och gjort satsningar för att stärka brukares och medarbetares digitala kompetens. En kommun som ser tillgång till modern teknik som en fråga om demokrati och delaktighet – en självklarhet för alla. Texten är ett utdrag ur juryns...