Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik

May 20, 2022

Läkemedelsautomat, läkemedelsrobot, läkemedelsfördelare – kärt barn har många namn vilket stämmer även när det gäller den här digitala lösningen. Men vad är egentligen en läkemedelsgivare? Svaret får du i avsnitt 17 i Podden om välfärdsteknik i ett samtal med Elisabeth Bergström, utvecklare...


May 6, 2022

Ett samtal, en promenad eller någon att fika med – det är exempel på direktmänsklig kontakt som efterfrågas inom äldreomsorgen. För att skapa förutsättningar för meningsfulla liv behöver vi även prata om de mänskliga behoven istället för att enbart utveckla digitala lösningar. I det här...