Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik


May 20, 2022

Läkemedelsautomat, läkemedelsrobot, läkemedelsfördelare – kärt barn har många namn vilket stämmer även när det gäller den här digitala lösningen. Men vad är egentligen en läkemedelsgivare? Svaret får du i avsnitt 17 i Podden om välfärdsteknik i ett samtal med Elisabeth Bergström, utvecklare välfärdsteknik i Uddevalla kommun, och Mats Rundkvist, projektledare Kompetenscenter välfärdsteknik. Vi pratar om fördelen för personalen att slippa åka ut på långa resor för att hjälpa brukare med läkemedelsintag. Men också om den enorma vinsten för individen med läkemedelsautomat hemma, som känner ökad trygghet och självständighet - den där känslan av att jag klarar mig själv på egen hand.

Du får också höra om hur den digitala medicingivaren Erik påminner Agneta Johansson om att ta sina mediciner fyra gånger om dagen.

Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik. 

Tack för att du lyssnar och tipsa gärna andra om det här avsnittet!

Mer information om SKR:s satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen: