Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik


May 6, 2022

Ett samtal, en promenad eller någon att fika med – det är exempel på direktmänsklig kontakt som efterfrågas inom äldreomsorgen. För att skapa förutsättningar för meningsfulla liv behöver vi även prata om de mänskliga behoven istället för att enbart utveckla digitala lösningar. I det här poddavsnittet berättar Morten Hyllegaard, konsult som arbetar med välfärdsutveckling inom offentlig sektorn, om relationen mellan medborgaren och den kommunala verksamheten. Vi pratar om varför alla bör ta ansvar för sina liv, om att se människor som värdefulla och som en resurs samt om vikten av att inte låta den kommunala verksamheten hitta lösningar för den stora massan. Ett spännande samtal om hur vi kan utforma kommunala tjänster inom vård och omsorg genom att bygga på relationer istället för att leverera digitala lösningar.

Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik. 

Tack för att du lyssnar och tipsa gärna andra om det här avsnittet!

Mer information om SKR:s satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen: