Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik

Dec 10, 2021

I det sjunde avsnittet av SKR:s Podden om välfärdsteknik samtalar Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik, med Göran Lindsjö, AI-rådgivare i Sverige och internationellt, om digitalisering av välfärden i Sverige, hur Sverige ligger till i AI-frågor jämfört med andra länder och om vilka AI-lösningar...


Nov 26, 2021

I det sjätte avsnittet av SKR:s Podden om välfärdsteknik samtalar Anna Borgius (vård- och omsorgsdirektör), Lena Carlereus (myndighetschef) och Sandra West (utvecklingsledare digitalisering) i Lunds kommun, om hur Lund blev utnämnd till Sveriges E-hälsokommun 2021. 

Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter...


Nov 11, 2021

Ett avsnitt om tjänstedesign och verktyget innovationsguiden som SKR erbjuder kommuner och regioner för att de ska kunna arbeta med tjänstedesign. I det femte avsnittet av SKR:s Podden om välfärdsteknik intervjuas Ulrika Lundin, tjänstedesigner och Elisabeth Kjellin, projektledare på SKR om hur tjänstedesign...


Oct 21, 2021

I det fjärde avsnittet av SKR:s Podden om välfärdsteknik intervjuas Gustav Blomberg, upphandlingsjurist och Li Langemark, affärsrådgivare på ADDA AffärsConcept, om varför det är så svårt med upphandling. Samtalet handlar också om hur kommuner kan få stöd när det gäller upphandlingsfrågor.

Samtalsledare:...


Oct 8, 2021

I det tredje avsnittet av SKR:s Podden om välfärdsteknik intervjuas Lena Dahlberg, verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik i Borås stad, om vad förändringsledning är? Samtalet handlar också om att ge kommuner stöd att arbeta framgångsrikt med förändringsledning kring välfärdsteknik och digitalisering...