Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik

Oct 21, 2021

I det fjärde avsnittet av SKR:s Podden om välfärdsteknik intervjuas Gustav Blomberg, upphandlingsjurist och Li Langemark, affärsrådgivare på ADDA AffärsConcept, om varför det är så svårt med upphandling. Samtalet handlar också om hur kommuner kan få stöd när det gäller upphandlingsfrågor.

Samtalsledare:...


Oct 8, 2021

I det tredje avsnittet av SKR:s Podden om välfärdsteknik intervjuas Lena Dahlberg, verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik i Borås stad, om vad förändringsledning är? Samtalet handlar också om att ge kommuner stöd att arbeta framgångsrikt med förändringsledning kring välfärdsteknik och digitalisering...