Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik

Apr 22, 2022

Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare på Karlstads kommun och Lina Svensberg, innovationschef på Compare Foundation, har tillsammans arbetat med upphandling av innovation - en metodik där beställaren identifierat behoven men inte lösningen. I avsnitt 15 av Podden om välfärdsteknik berättar de om den här...


Apr 8, 2022

Vad gör fackliga organisationer för att stötta medlemmarna och öka digitala medvetenheten inom äldreomsorgen? I det här poddsamtalet intervjuas Ann Johansson (vice ordförande Vårdförbundet) och Anna Spånt Enbuske (utredare på Kommunal) för att ta reda på hur organisationerna arbetar med digital...