Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik


Apr 22, 2022

Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare på Karlstads kommun och Lina Svensberg, innovationschef på Compare Foundation, har tillsammans arbetat med upphandling av innovation - en metodik där beställaren identifierat behoven men inte lösningen. I avsnitt 15 av Podden om välfärdsteknik berättar de om den här metoden som hittar nya sätt där innovativa företag kan interagera med offentlig sektor. Syftet är då att hitta nya digitala lösningar som stärker individens självständighet. Vi pratar också om hur behoven identifieras via upplevelseverkstan i Karlstad, dit besökare kan gå för att få känna på hur det är leva med funktionsnedsättning.

Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik. 

Tack för att du lyssnar och tipsa gärna andra om det här avsnittet!

Mer information om SKR:s satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen samt länkar som nämns i avsnittet: