Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik


Apr 8, 2022

Vad gör fackliga organisationer för att stötta medlemmarna och öka digitala medvetenheten inom äldreomsorgen? I det här poddsamtalet intervjuas Ann Johansson (vice ordförande Vårdförbundet) och Anna Spånt Enbuske (utredare på Kommunal) för att ta reda på hur organisationerna arbetar med digital utveckling för sina medlemmar. Vi tar upp frågan om hjälpmedel som kan förebygga arbetsskador, vikten av att minska kostnaderna genom färre skador för medlemmarna på jobbet, om god hemsjukvård samt skillnaden mellan arbetsredskap och välfärdsteknik. Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik. Tack för att du lyssnar och tipsa gärna andra om det här avsnittet!

Mer information om SKR:s satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen samt länkar som nämns i avsnittet: