Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik


Jun 3, 2022

Vilka resurser behöver äldreomsorgen för att utföra sitt uppdrag? Hur kan äldreomsorgen arbeta strategiskt med inköp och införande? Det är frågor som täcks inom begreppet försörjningsstrategi och som diskuteras i senaste avsnittet av Podden om välfärdsteknik. Medverkar gör Eva-Lotta Löwstedt LundellView, VD Adda, Gustav Blomberg, upphandlingsjurist ADDA AffärsConcept. Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik. 

Tack för att du lyssnar och tipsa gärna andra om det här avsnittet!

Mer information om SKR:s satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen samt tips från avsnittet: