Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik


Nov 11, 2021

Ett avsnitt om tjänstedesign och verktyget innovationsguiden som SKR erbjuder kommuner och regioner för att de ska kunna arbeta med tjänstedesign. I det femte avsnittet av SKR:s Podden om välfärdsteknik intervjuas Ulrika Lundin, tjänstedesigner och Elisabeth Kjellin, projektledare på SKR om hur tjänstedesign kan hjälpa att skapa nya tjänster och nya sätt att tänka för att lösa framtidens samhällsutmaningar.

Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik.

Har du idéer om något du skulle vilja att vi tar upp i Podden om välfärdsteknik? Hör av dig till oss via vår helpdesk.

Vill du veta mer? Håll dig uppdaterad om SKR:s satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen genom att