Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik


Nov 11, 2022

Hur ser digitala utvecklingen ut i kommunerna? Vad kan SKR göra för att stödja kommunernas utvecklingsprocess av välfärdsteknik inom äldreomsorgen? Palle Lundberg är vd på SKR och medverkar i det här avsnittet som handlar om kommunernas arbete med att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Vi pratar om den stora utmaningen just nu som är personalbrist inom äldreomsorgen och att det krävs resurser för ett förändrat arbetssätt med välfärdsteknik. Vi pratar också om att kommunernar inte får låta tekniken driva verksamhetsutvecklingen. Det måste istället ske genom personer med bred kunskap som är nära verksamheten, ser behoven och förstår vad det är för lösningar. Samtalsledare är Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik.

Tack för att du lyssnar och tipsa gärna andra om det här avsnittet!

Mer information om SKR:s satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen samt tips från avsnittet: