Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik


Sep 22, 2021

Vad innebär kartläggningsverktyget LIKA? Hur används LIKA? I det andra avsnittet av SKR:s Podden om välfärdsteknik samtalar Ann-Charlotte Klarén, projektledare, SKR och Sandra West, utvecklingsledare digitalisering, Lunds kommun om ämnet.

Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik.

Mer information om LIKA: Kartlägga socialtjänstens digitalisering

Har du idéer om något du skulle vilja att vi tar upp i Podden om välfärdsteknik? Hör av dig till oss via vår helpdesk.

Vill du veta mer? Håll dig uppdaterad om SKR:s satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen genom att