Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik


Mar 25, 2022

I det här avsnittet får du höra om Borås Stads satsning för att inkludera seniorer i digitaliseringen. Genom att låna ut surfplattor blir de äldre bekväma med tekniken. På så sätt hjälper kommunen dem att klara sig längre själv i hemmet och även hitta social samvaro online. Lösningen har blivit en win-win-situation både för kommunens äldreomsorg och för de äldre. Medverkar gör Elsie Juterot (senior), Fredrik Arvevik (seniorhälsokonsulent-IT), Madelene Alfinsson (verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik) från Borås Stad.

Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik. Tack för att du lyssnar och tipsa gärna andra om det här avsnittet!

Vill du veta mer? Håll dig uppdaterad om SKR:s satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen genom att