Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik


Feb 24, 2022

I det här avsnittet av Podden om välfärdsteknik får du höra Maria Zetterblad (enhetschef för det särskilda boendet Kaptenen) och Jörgen Westin (specialistundersköterska på Välfärdsförvaltningen), två medarbetare i Kramfors kommun som delar med sig av erfarenheter vid införandet av bland annat digitala lås. I förändringsresan som startade 2015 stötte de på både framgångar och bakslag men slutresultatet har medfört stora vinster i form av högre kvalitet i omsorgen både för brukare och personalen samt deras arbetsmiljö. Du får konkreta tips och viktiga slutsatser för ett lyckat införande av digital teknik.

Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik.

Tack för att du lyssnar och tipsa gärna andra om det här avsnittet!

Har du idéer om något du skulle vilja att vi tar upp i Podden om välfärdsteknik? Hör av dig till oss via vår helpdesk.

Vill du veta mer? Håll dig uppdaterad om SKR:s satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen genom att

Bild: Maria Zetterblad och Jörgen Westin vid en cykelmodell som används inom äldreomsorgen.